Forandringsledelse

Når ledelsens og medarbejdernes ændrede adfærd er nøglen til succes i et IT-projekt

side view of african american business people working at workplace in office

Hvad mener vi med Change Management?

Nogle gange er tingene ikke så komplekse – og så skal der ikke over-kompliceres. Den firmware-upgrade skal jo bare skubbes ud med mindst mulig gene for brugerne.

I et IT-båret projekt handler det om fra start at vurdere hvor stor del af forretningsværdien, der genereres via implementering og træning (projektledelse) og hvor stor del, der genereres via ændringer i adfærd, kompetencer og samarbejde (Change Management).

Ressourceallokeringen skal så afspejle hvor værdien skabes og opmærksomheden ligeledes.

Mange IT-projekter, hvor forretningsværdien efterfølgende skuffer, har under-investeret i Change Management.

Kender du eksempler på det?

Rammeværk for Change Management

Vi har en forkærlighed for Prosci ADKAR®, fordi den repræsenterer et solidt og forsknings-underbygget samlet værktøj, som mange større virksomheder i dag benytter i varierende grad. Og vi er i øvrigt selv certificerede i modellen.

Men vi er ikke religiøse – det har vi tidligere skrevet en artikel om, som stadig udtrykker vores tilgang. Den kan du læse her.

I øvrigt arbejder vi med et begreb vi kalder ”Power of POC” – styrken i at starte ud med et proof-of-concept, der skal afdække de reelle forretningsværdier og bidrage til at justere forretningsmålene for projektet

Positive delighted young people working at new project

Vores overordnede tilgange og principper

IT er aldrig målet i sig selv, men altid et middel til at opnå en forretningsmæssig bedre position.

Det kan være på mange forskellige ”bundlinjer” – økonomi, medarbejdertilfredshed, gennemløbstider, fremdrift i strategiske projekter, frigive ressourcer, øge kvalitet, tiltrække og fastholde talent, eller noget helt andet – ofte en blanding.

Derfor vil vi altid søge at koble et change projekt op mod de strategiske målsætninger, øvrige projekter og erkendte udfordringer – fremfor at betragte det som et stand-alone projekt.

Det gør det oftest meget mere relevant for en større del af forretningen, engagerer flere stakeholders, øger motivationen og bidrager til at fastholde fokus efter lancering.

Og så har vi en præference for dataunderstøttelse. Fornemmelser er også data, men vi har bare altid gavn af at supplere med mere faste og bredere funderede data. Det behøver ikke være komplekst, men det er rasende effektivt.

 

Book os til en dialog om jeres projekt.

Måske vi kan værdiforøge dit IT-projekt?

Book et møde her,
+45 20404036 eller skriv til info@ucchange.com